Aplikimi i TET

Plotëso formularin e Fazës 1 së aplikimeve më poshtë.