team bw.jpg

Fuqizo sipërmarrjen!

 

Hapja e Internshipeve për Studentë

Albania's Business Generation ka hapur internshipe për nxënësit e motivuar t'i shërbejnë zhvillimit të sipërmarrjes në Shqipëri. Aplikimi i internshipeve është i hapur për të gjithë studentët në Tiranë. Për secilin nga rolet e ofruara, studentët e përzgjedhur do të kenë mundësinë e të punuarit nga afër me skuadrën e ABG dhe nxënësit në programet tona. Internshipet janë pa pagesë për tre muajtë e parë.

 

Afati i aplikimeve është 20 Shkurt 2018.

Rolet e internshipeve të ofruara për momentin janë si më poshtë:

 
 

Apliko këtu: